॥ भवान्यष्टकम्‌ ॥ न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता । न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ १॥ भवाब्धावपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः । कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥ २॥ न जानामि दानं न […]

लोक देव पाहण्यासाठी वर्षानुवर्षे तपश्चर्या करतात. यानंतरही ते देव पाहत नाहीत. आपणास ठाऊक आहे की देव आपल्या भक्तांना दर्शन देण्यासाठी उभे आहे. इथे जे काही भक्त भगवान पाहायला येतात, देव त्यांना दर्शन देतो. लोक देव पाहण्यासाठी वर्षानुवर्षे तपश्चर्या करतात. यानंतरही ते देव पाहत नाहीत. आपणास ठाऊक आहे की देव आपल्या […]

Shrimad Bhagwat Geeta Download PDF Books, MP3 Audio Online Bhagavad Gita – Sanskrit Audio / mp3 – download Mp3     download Mp3    

इ.स. १२९०, नेवासे या गावातील मंदिरात एक खांबाला टेकून भगवद्गीतेवर श्री संत ज्ञानेश्वरांनी जे भाष्य केले त्यालाच आपण  “ज्ञानेश्वरी”  असे म्हणतो. ज्ञानेश्वरी (मराठी: ज्ञानेश्वरी) हे १३ व्या शतकात मराठी संत आणि कवी ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेल्या भगवद्गीतेवरील भाष्य आहे. Gyaneshwari, Marathi, PDF-Books Download Free     Gyaneshwari, Hindi, PDF-Books Download Free